Bộ typography mình lấy cảm hứng từ những chất liệu của Sài Gòn xưa kết hợp với isometric. Hi vọng mọi người sẽ truyền được một chút cảm hứng cho bạn!

Coi thêm mấy thứ hay ho